ul. Wojciecha Żywnego 25, 02-701 Warszawa
(22) 620-25-06
sekretariat@liceumtwarda.edu.pl

Zrównoważona konsumpcja – spotkanie 1

19 listopada szóstka uczniów CLV LO wzięła udział w pierwszym z siedmiu spotkań w ramach projektu – warsztacie nt. zrównoważonej konsumpcji. Podczas sesji omówione zostały cele projektu. Nasi uczniowie zostali podzieleni na międzynarodowe grupy, w których wraz z uczniami z Kolumbii, St. Lucia, wymieniali się doświadczeniami i pomysłami na to, co każdy z nas może zrobić, aby ratować naszą planetę! 🌏✨

Przez ostatnie 3 tygodnie nasi Mistrzowie Zrównoważonego Rozwoju pracowali bardzo intensywnie i złożyli właśnie swoje propozycje na akcje i wydarzenia mające na celu zaangażowanie Społeczności CLV LO w zmienianie świata w kontekście trzech kluczowych obszarów – Fast Fashion, Food Waste i Single-use Plastics. 📑🌟

Zachęcamy Społeczność CLV LO do śledzenia aktualności z naszej podróży ku tworzeniu pozytywnego wpływu na naszą planetę! Co więcej, zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w aktywnościach i wydarzeniach, które już niedługo będą miały miejsce w naszej szkole. Wspierajmy ich w dążeniu do stworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości dla nas wszystkich. 🌎💙