ul. Wojciecha Żywnego 25, 02-701 Warszawa
(22) 620-25-06
sekretariat@liceumtwarda.edu.pl

DSD

Uczniowie klas dwujęzycznych z językiem niemieckim mają możliwość przystąpienia do egzaminów DSD I i DSD II.

Dyplom DSD I poświadcza znajomość języka niemieckiego na poziomie A2/B1.

Dyplom DSD II poświadcza znajomość języka niemieckiego na poziomie B2/C1 i upoważnia do podjęcia studiów na wybranym kierunku w krajach niemieckojęzycznych. Zwiększa szanse zatrudnienia na polskim i europejskim rynku pracy.

Oba egzaminy są przeprowadzane na terenie szkoły i są bezpłatne.

Przygotowanie do nich odbywa się w ramach zajęć.