ul. Wojciecha Żywnego 25, 02-701 Warszawa
(22) 620-25-06
sekretariat@liceumtwarda.edu.pl

Sekretariat

Sekretarz szkoły

Małgorzata Fernik

Specjalista ds. kadr

Joanna Mościcka

Kierownik administracyjno-gospodarczy

Ewa Krzyżewska

 

Opłaty za wydanie duplikatu świadectwa/legitymacji szkolnej

  • duplikat legitymacji szkolnej – 9 złotych
  • duplikat świadectwa ukończenia szkoły/dojrzałości – 26 złotych

Odpowiednią kwotę należy wpłacić na konto:  45 1030 1508 0000 0005 5110 3013

Tytułem: duplikat legitymacji/świadectwa, imię i nazwisko ucznia/absolwenta

Podstawa prawna:

Duplikaty świadectw i legitymacji wydaje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. (Dz. U. poz. 170 z późn. zm.).

 

Pliki do pobrania