ul. Wojciecha Żywnego 25, 02-701 Warszawa
(22) 620-25-06
sekretariat@liceumtwarda.edu.pl

Sekretariat

Sekretarz szkoły

Małgorzata Fernik

Specjalista ds. kadr

Joanna Mościcka

Kierownik administracyjno-gospodarczy

Ewa Krzyżewska

Opłaty za wydanie duplikatu świadectwa/legitymacji szkolnej

  • duplikat legitymacji szkolnej – 9 złotych
  • duplikat świadectwa ukończenia szkoły/dojrzałości – 26 złotych

Odpowiednią kwotę należy wpłacić na konto:  45 1030 1508 0000 0005 5110 3013

Tytułem: duplikat legitymacji/świadectwa, imię i nazwisko ucznia/absolwenta

Podstawa prawna:

Duplikaty świadectw i legitymacji wydaje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. (Dz. U. poz. 170 z późn. zm.).

mLegitymacja

mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.

 Korzystanie z mLegitymacji jest bezpłatne.  Aby je uruchomić uczniowie muszą mieć telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0.  (być może na iOS też już można)

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji – z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

1. Prosimy o pobranie i wypełnienie formularza mLegitymacja oraz przekazanie go wychowawcy.

2. Prosimy o przesłanie zdjęcia poprzez formularz poniżej.

    Pliki do pobrania