ul. Wojciecha Żywnego 25, 02-701 Warszawa
(22) 620-25-06
sekretariat@liceumtwarda.edu.pl

Memoriał Urszuli Marciniak

Memoriał Urszuli Marciniak to mazowieckie zawody w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych, które organizowane są w naszym liceum z przerwami od 2018 r, a ich koordynatorem jest prof. Iwona Gruszecka. Konkurs organizowany jest we współpracy z Wydawnictwem Logi oraz Fundacją Matematyków Wrocławskich.

Celem zawodów jest upamiętnienie i kontynuowanie dzieła Urszuli Marciniak, którym było szerzenie i popularyzowanie logicznego myślenia i podnoszenia kultury matematycznej wśród Polaków. Uczestnikiem zawodów może być każdy, niezależnie od wieku i nieodpłatnie.

Do zawodów można się przygotować, rozwiązując zadania z zeszytów i stron internetowych wydawnictwa Logi oraz zadania treningowe Puzzle Games

W roku 2024 memoriał rozgrywany będzie:

 • na Mazowszu (organizowany przez CLV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie)
 • na Dolnym Śląsku (organizowany przez Fundację Matematyków Wrocławskich)
 • na Lubelszczyźnie (organizowany przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS)
 • na Podlasiu (organizowany przez Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM działające przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej)
 • na Pomorzu (organizowany przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego)

o Uli Marciniak

Ula urodziła się w Warszawie 24 III 1977 roku. Ukończyła studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Była też zamiłowaną poetką, designerką, fotografką i podróżniczką. Od dzieciństwa uwielbiała wymyślać dla innych zagadki, łamigłówki, puzzle, rebusy i gry planszowe. Swoją pasją chciała się dzielić ze wszystkimi. Dwa lata po studiach założyła wydawnictwo Logi i rozpoczęła cykliczne wydawanie początkowo zeszytów z obrazkami logicznymi, a wkrótce szerokiej gamy łamigłówek logicznych w formie papierowej i elektronicznej. Firma okazała się sporym sukcesem. Ula prowadziła ją z wielką pasją. Swoimi zeszytami sponsorowała niezliczoną ilość szkolnych konkursów, a egzemplarze archiwalne wysyłała do… zakładów karnych. Egzemplarze „Obrazków logicznych” i „Logi-mixów”, które wyszły spod Jej ręki, od samego początku otrzymywali także laureaci wszystkich konkursów organizowanych przez Fundację Matematyków Wrocławskich.

O swojej działalności pisała tak: Urodziłam się w czasach, kiedy nie było internetu, a łamigłówek w kioskach było naprawdę niewiele. Trzeba więc było wymyślać samemu! Studiowałam matematykę na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie można było na co dzień mieć do czynienia z logiką, zadaniami, główkowaniem, więc – choć nie byłam najlepszą studentką – to okres studiów wspominam bardzo miło. W 2003 roku pracowałam w ówczesnym Generali, a w wolnym czasie rozwiązywałam obrazki logiczne. Miałam zawsze dużo zagranicznych gazetek z łamigłówkami, które z wszelakich podróży przywoził mi mój tata. Zaczęłam patrzeć jakie mają tytuły, okładki, środki, papier, ceny… Zaczęłam kalkulować i projektować. Tak więc gdy w Generali objęły mnie zwolnienia grupowe, to ucieszyło mnie to niezmiernie i tak oto znalazłam się w Urzędzie Gminy Bielany w Warszawie i zarejestrowałam LOGI. Do dziś LOGI jest moją miłością i moją pasją. Stale staram się tę firmę rozwijać i udoskonalać. Staram się utrzymywać miesięczniki na wysokim poziomie, zarówno merytorycznym, jak i jakościowym (gruby, dobrej jakości papier, lakierowana okładka i sprawdzona drukarnia). Oczywiście zawsze z niecierpliwością czekam na Wasze komentarze i opinie i cieszy mnie każde miło słowo, które od Was otrzymuję. Dziękuję, że jesteście ze mną na dobre i na złe 🙂

Wspólnie z Ulą planowaliśmy organizację w 2016 roku I Mistrzostw Dolnego Śląska w Łamigłówkach. Niestety w czerwcu 2016 roku pokonała ją bezlitosna choroba. Ula odeszła w wieku zaledwie 39 lat – do końca kreatywna, szlachetna i piękna. Jej dzieło jest nadal kontynuowane przez rodzinę i przyjaciół z pożytkiem dla nas wszystkich.
Zobacz też prezentację na dole strony oraz wysłuchaj audycji Magdaleny Merty w PR poświęconej Uli Marciniak i Memoriałowi.

terminarz

 • zgłoszenia do 31 XII 2023 (za pomocą formularza dla szkół albo dla zawodników indywidualnych)
 • wysyłanie zadań eliminacyjnych do szkół 9 I 2024
 • eliminacje szkolne 11 I 2024
 • przesyłanie wyników do 20 I 2024
 • ogłoszenie listy finalistów 1 II 2024
 • finał 23 III 2024

regulamin Memoriału na Mazowszu

 1. Konkurs organizowany jest dla upamiętnienia Urszuli Marciniak – założycielki pierwszego specjalistycznego wydawnictwa łamigłówkowego w Polsce – LOGI.
 2. Organizatorem zawodów w Warszawie jest CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie we współpracy z wydawnictwem Logi i Fundacją Matematyków Wrocławskich
 3. Udział w Memoriale jest bezpłatny i otwarty.
 4. Uczniowie biorą udział w zawodach tylko za pośrednictwem szkół, w których odbywa się etap eliminacyjny. Mogą wziąć w nim udział także nauczyciele i rodzice.
 5. Inne osoby dorosłe mogą wziąć udział w eliminacjach on-line, wysyłając indywidualne zgłoszenie przez formularz na stronie organizatora.
 6. Zawodnicy startują indywidualnie w jednej z kategorii:
  a) MŁODZICY (klasy 3-5 SP)
  b) JUNIORZY (klasy 6-8 SP)
  c) LICEALIŚCI (szkoły średnie)
  d) DOROŚLI (studenci, nauczyciele, rodzice i inni miłośnicy łamigłówek).
 7. Eliminacje przeprowadzane w szkołach polegają na rozwiązaniu zestawu zadań przesłanych przez organizatorów w czasie 45 min. w warunkach kontrolowanej samodzielności.
 8. Szkolni koordynatorzy przesyłają w określonym terminie wyniki do organizatora.
 9. Po przesłaniu wyników przez szkoły ustalany jest próg kwalifikacji do finału i ogłaszana jest lista zakwalifikowanych (publikowana jest na stronie www zawodów).
 10. W przypadku gdy liczba zawodników z danej kategorii wiekowej, którzy przekroczyli próg eliminacyjny, istotnie przekroczy 50 osób, a przy progu podwyższonym o 1 pkt jest mniejsza niż 40 osób, organizator może zażądać dostarczenia prac wszystkich zawodników powyżej progu. Prace te są wówczas sprawdzane z dokładnością do każdego pola i na tej podstawie ustalana jest ostateczna lista finalistów o długości z przedziału [40, 50]. Organizator może też (o ile będzie to konieczne) przeprowadzić w szkołach w danej kategorii wiekowej dodatkowy etap półfinałowy, na zasadach analogicznych do eliminacji, ale z trudniejszymi zadaniami.
 11. Zadania eliminacyjne i półfinałowe to łamigłówki diagramowe typu: piramidy (wieżowce), lampki, wielokropki, łamigłówki architekta, kakuro, sudoku (klasyczne lub zmodyfikowane) i inne. Wszystkie zadania zawierają instrukcję rozwiązywania.
 12. Limity miejsc w finale mazowieckim w poszczególnych kategoriach wiekowych wynoszą:
  a) MŁODZICY 51 osób
  b) JUNIORZY 51 osób
  c) LICEALIŚCI 51 osób
  d) DOROŚLI 34 osób.
  Limity te mogą zostać nieznacznie zmienione.
 13. Finał rozgrywany jest w sobotę przypadającą w tygodniu rocznicy urodzin Urszuli Marciniak.
 14. Rozgrywki finałowe składają się z trzech 45-minutowych rund o rosnącym stopniu trudności oraz Wielkiego Finału. Pomiędzy rundami są 15-minutowe przerwy, a przed Wielkim Finałem – przerwa co najmniej 60-minutowa.
 15. Zadania finałowe mogą zawierać rozmaite łamigłówki diagramowe, algebrafy i zadania logiczne, w tym łamigłówki geometryczne, topologiczne lub strategiczne. Poziom trudności zadań w Wielkim Finale jest istotnie wyższy od poziomu rund 1-3.
 16. O ile nie ogłoszono inaczej (np. w wypadku uzdalnienia finału), finalistą jest osoba zakwalifikowana do zawodów finałowych, która weźmie w nich udział (bez względu na uzyskany wynik). Wszyscy finaliści otrzymują dyplomy.
 17. Do Wielkiego Finału wchodzi dziesięciu najlepszych zawodników w każdej kategorii. O kolejności decyduje suma punktów z rund 1-3. Decyzją jurorów liczba finalistów może zostać nieznacznie zmieniona.
 18. Wielki Finał składa się z jednej 45-minutowej rundy. O miejscu w klasyfikacji końcowej decyduje liczba punktów uzyskanych w Wielkim Finale, a w razie remisów – łączna liczba punktów w rundach finałowych. Jury może też zarządzić dogrywkę w gronie laureatów.
 19. Uczestnicy Wielkiego Finału otrzymują dyplomy i upominki.
 20. Zwycięzcy Memoriału w kategorii „licealiści” lub „dorośli” (po porównaniu wyników we wszystkich regionach) kwalifikują się z dziką kartą do Mistrzostw Polski w Łamigłówkach (które odbywają się na początku kwietnia koło Radomia).
 21. Nazwiska finalistów i laureatów wraz z afiliacją są publikowane na stronie www zawodów. Zawodnik może podpisać pracę dowolnym pseudonimem, ale dyplom będzie wystawiony na te same dane i nie będzie mógł być zmieniony.
 22. Organizatorzy nie przechowują ani nie przetwarzają żadnych danych uczestników konkursu zgłoszonych przez szkoły. Dane dorosłych uczestników są kasowane po zakończeniu zawodów.
 23. Zgody rodziców uczniów na udział w konkursie oraz na publikację nazwiska w przypadku wejścia do finału zbierają i przechowują nauczyciele – szkolni koordynatorzy konkursu.

sponsorzy