ul. Wojciecha Żywnego 25, 02-701 Warszawa
(22) 620-25-06
sekretariat@liceumtwarda.edu.pl

Konferencja Podsumowująca

18.10.2021 nauczyciele CLV LO wzięli udział w konferencji podsumowującej projekt PO WER “Nowoczesne liceum – nowa jakość” realizowany na zasadach Erasmus +.

Grono 21 nauczycieli, którzy uczestniczyli w szkoleniach zagranicznych m.in. na temat nowych technologii i innowacji w nauczaniu, pokrótce przedstawiło najważniejsze i najciekawsze strategie i narzędzia, z których korzystają teraz na swoich zajęciach. Podzielili się również swoimi doświadczeniami z pobytu w pięknej Barcelonie, Cambridge czy Ratyzbonie. Projekt Erasmus+ pozwolił im połączyć przyjemne z pożytecznym, a dzięki tym wszystkim cennym doznaniom nasza szkoła może się rozwijać i w istocie być szkołą ,,nowoczesną”.