ul. Wojciecha Żywnego 25, 02-701 Warszawa
(22) 620-25-06
sekretariat@liceumtwarda.edu.pl

Patronat

Patronat

CLV Liceum Ogólnokształcące jest szkołą publiczną pod patronatem Bohaterek Powstania Warszawskiego. Nasza nazwa uważnia dwa wątki konstytutywne dla tożsamości współczesnych Polek i Polaków.

Pierwszy z nich nabiera szczególnego znaczenia w kontekście umiejscowienia placówki. Nasza nazwa odsyła do jednego z najtrudniejszych i najważniejszych wydarzeń w historii Polski, czyli do powstania roku 1944, które trwale naznaczyło przestrzeń Warszawy. Bolesna pamięć o powstaniu warszawskim już zawsze będzie pobudzać kolejne pokolenia do refleksji nad definicją i znaczeniem patriotyzmu oraz nad zobowiązaniami obywatelskimi.

Szkoła jest miejscem pielęgnowania pamięci historycznej nie tylko ze względu na to, że uzyskuje się tutaj wiedzę. Edukacja pełni też funkcje społeczne – przygotowuje młodzież do aktywnego uczestnictwa w demokratycznym życiu. W CLV Liceum uważamy, że bez uważnego i krytycznego namysłu nad historią nie da się w sposób pełny i świadomy współtworzyć wspólnoty obywatelskiej i narodowej.

Dlatego z dumą i szacunkiem kultywujemy pamięć o powstaniu warszawskim, odwiedzając Dom Powstańców Warszawskich czy też warszawskie Powązki.

Warto też zauważyć, że nazwa naszej szkoły zawiera feminatyw. W wielu tekstach kultury i obrazach dokumentalnych przywołuje się wiedzę o powstaniu warszawskim i innych wydarzeniach historycznych z pominięciem uczestnictwa kobiet. Tymczasem współczesne badania akademickie uwzględniają perspektywę herstoryczną, czyli przypominającą, że historię współtworzyły osoby obu płci.

W wiekach minionych kobiety traktowano przedmiotowo, a ich możliwości rozwijania się były silnie ograniczone. Za przykład osadzony w realiach oświatowych może tu posłużyć historia słynnej noblistki, Marii Skłodowskiej, która musiała opuścić rodzinne strony, by móc się kształcić we Francji, bo na dawnych ziemiach polskich nie przyjęto jej do szkoły wyższej.

Wezwanie Bohaterek Powstania Warszawskiego przypomina o odwadze i szlachetności tysięcy kobiet, które dokonywały niebagatelnych czynów, ale zostały pominięte w wielkich historycznych narracjach. Aby uczcić ich pamięć, w 2022 r. po raz pierwszy – ale nie ostatni! – zorganizowaliśmy w naszej szkole młodzieżową Konferencję Naukową Bohaterek, w trakcie której chętni uczniowie i uczennice wygłaszali prelekcje na temat niezwykłych kobiet oraz kobiecości.

Wartości, do których odsyła patronat Bohaterek Powstania Warszawskiego, a które pozostają w horyzoncie kształcenia w murach naszej szkoły, to honor, wolność, równość, odwaga i aktywność obywatelska.