ul. Wojciecha Żywnego 25, 02-701 Warszawa
(22) 620-25-06
sekretariat@liceumtwarda.edu.pl

Zebrania i Dni Otwarte

Zebrania  i dni otwarte z rodzicami w roku szk. 2022/23

DataWydarzenie
01.09.2022Zebrania informacyjne w szkole – klasy pierwsze.
08.09.2022Zebrania informacyjne w szkole – klasy drugie, trzecie i czwarte.
27.10.2022Zebrania z rodzicami.
01.12.2022Dzień otwarty online.
19.01.2023Zebrania z rodzicami online.
09.03.2023Dzień otwarty lub zebrania online.
13.04.2023Dzień otwarty online – klasy pierwsze, drugie i trzecie. Zebrania w szkole – klasy czwarte.
25.05.2023Dzień otwarty online.

Wychowawcy po uzgodnieniu z rodzicami mogą zwiększyć liczbę spotkań i zebrań.