ul. Wojciecha Żywnego 25, 02-701 Warszawa
(22) 620-25-06
sekretariat@liceumtwarda.edu.pl

Zebrania i Dni Otwarte

Zebrania  i dni otwarte z rodzicami w roku szk. 2023/24

Zebrania: 18:00

Dni otwarte: 17:00

DataWydarzenie
04.09.2023Zebrania informacyjne w szkole – klasy pierwsze.
07.09.2023Zebrania informacyjne w szkole – klasy drugie, trzecie i czwarte.
26.10.2023Zebrania online (klasy pierwsze) i dzień otwarty online (klasy pozostałe)
07.12.2023Dzień otwarty online.
11.01.2024Zebrania z rodzicami podsumowanie I semestru
11.04.2024Zebrania z rodzicami w szkole (klasy czwarte) i dzień otwarty online (klasy pozostałe)
23.05.2024Dzień otwarty lub zebrania z rodzicami online

Wychowawcy po uzgodnieniu z rodzicami mogą zwiększyć liczbę spotkań i zebrań.