ul. Wojciecha Żywnego 25, 02-701 Warszawa
(22) 620-25-06
sekretariat@liceumtwarda.edu.pl

Sprawdzian Kompetencji Językowej

Test predyspozycji z języka angielskiego w rekrutacji uzupełniającej odbędzie się dnia 3  sierpnia 2023 roku o godzinie 10:00. Prosimy o przybycie o godzinie 9:30.


W elektronicznym systemie rekrutacji pozostało 318 kandydatów, którzy mogli przystąpić do testu kompetencji językowych z języka angielskiego w II Turze w CLV LO im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie w dniu 23 czerwca 2023.

Do testu przystąpiło 120 kandydatów. 

1. 75 kandydatów uzyskało wynik powyżej progu zaliczenia (36).

2. 45 kandydatów uzyskało wynik poniżej progu zaliczenia (36).

3. 46 punktów to średni wynik zdających (0-95). 

4. 86 punktów to najwyższy osiągnięty wynik.

5. 4 to najniższy osiągnięty wynik. 


W elektronicznym systemie rekrutacji zarejestrowało się 268 kandydatów, którzy chcieli przystąpić do testu kompetencji językowych z języka niemieckiego w CLV LO im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie.

 1.  W II turze w dniu 29 czerwca 2023 roku wzięło udział 21 kandydatów.
 1.  21 kandydatów uzyskało wynik powyżej progu zaliczenia (10).
 1.  0 kandydatów uzyskało wynik poniżej progu zaliczenia (10).
 1.  42 punkty to średni wynik zdających (0-100).
 1.  88 punktów to najwyższy osiągnięty wynik.
 1. 20 punktów to najniższy osiągnięty wynik.

W elektronicznym systemie rekrutacji zarejestrowało się 856 kandydatów, którzy chcieli przystąpić do testu kompetencji językowych z języka angielskiego w CLV LO im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie. 

1. W I turze w dniu 2 czerwca 2023 roku wzięło udział 556 kandydatów. 

2. 377 kandydatów uzyskało wynik powyżej progu zaliczenia (36).

3. 179 kandydatów uzyskało wynik poniżej progu zaliczenia (36).

4. 47 punktów to średni wynik zdających (0-95). 

5. 86 punktów to najwyższy osiągnięty wynik.

6. 5 to najniższy osiągnięty wynik. 


W elektronicznym systemie rekrutacji zarejestrowało się 305 kandydatów, którzy chcieli przystąpić do testu kompetencji językowych z języka niemieckiego w CLV LO im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie.

 1. W I turze w dniu 31 maja 2023 roku wzięło udział 45 kandydatów.
 • 45 kandydatów uzyskało wynik powyżej progu zaliczenia (10).
 •  0 kandydatów uzyskało wynik poniżej progu zaliczenia (10).
 • 43,5 punktów to średni wynik zdających (0-100).
 • 88 punktów to najwyższy osiągnięty wynik.
 • 18 punktów to najniższy osiągnięty wynik.

23 czerwca 2023 (piątek) odbędzie się sprawdzian z języka angielskiego do klas dwujęzycznych  – II TURA (dodatkowa).

Na sprawdzian zapraszamy z:

1. legitymacją szkolną lub innym dokumentem tożsamości
2. piszącym długopisem w kolorze czarnym lub niebieskim

Sprawdzian odbędzie się w jednej turze o godzinie 13:00 i potrwa do godziny 15:00. Kandydatów zapraszamy do szkoły od godziny 12:15.

W dalszej rekrutacji do klas dwujęzycznych udział biorą kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 36 punktów.

Wynik sprawdzianu mnożony jest przez 0,27 i dodawany do pozostałych punktów rekrutacyjnych.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych6 lipca 2023.

29 czerwca 2023 (czwartek) o godz. 10:00 odbędzie się sprawdzian kompetencji językowej z języka niemieckiego  – II termin (dodatkowy).

Na sprawdzian zapraszamy uczniów zainteresowanych nauką w klasie dwujęzycznej niemieckiej – 1D.

Na egzamin należy przyjść z:

– legitymacją szkolną lub innym dokumentem tożsamości,
– piszącym długopisem w kolorze czarnym lub niebieskim.

Wstęp na egzamin od godziny 09:45.

Sprawdzian potrwa do godziny 11:30.

Wyniki sprawdzianu (ilość uzyskanych punktów) zostaną zamieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji do dnia 6 lipca 2023.