ul. Wojciecha Żywnego 25, 02-701 Warszawa
(22) 620-25-06
sekretariat@liceumtwarda.edu.pl

Kategoria: EngLife

Projekt  EngLife

Nasze liceum od ponad roku jest jednym z partnerów projektu  EngLife i wspólnie z nauczycielami z Irlandii, Włoch, Serbii i Grecji szukamy ciekawych rozwiązań w nauce języków obcych oraz zastosowaniu i wykorzystaniu technologii jako systemu nauczania i uczenia się, który odpowiada na zmiany w społeczeństwie związane z postępem technologicznym i dramatycznie zmieniającymi się potrzebami uczniów. …
Czytaj dalej

Friday and Saturday in Galway, Ireland

Friday was our last day in Atlantic Language School in Galway. We presented the videos on which we had worked for the last couple of days. They were all captivating and highly creative. We talked to our teachers for the last time and took some group photos to memorialize our time with these amazing people.…
Czytaj dalej

Day 4 in Galway

It was snowing the entire day. During classes in Atlantic Language School we worked on our vlogs. After lunch an Erasmus EngLife event was held, there were speeches and snacks for everybody. We got to meet students from the Bish school again and tried Irish sweets and snacks together and got to know each other.…
Czytaj dalej

Day 3 in Galway 

This day was vastly different from our usual day in Ireland. We went on a trip to one of the most iconic places on the west coast of Irealand – the Cliffs of Moher. We also visited an old medival castle on our way. We took a long walk along the cliffs and were truly…
Czytaj dalej

Day 2 in Galway

Tuesday was the second day of our lessons at Atlantic Language School in Galway. We have started preparing for the travel vlog which is the main objective of our trip. Later we had the opportunity to interview the students of the bish boys’ school. We were surprised how different their perspective was from the students…
Czytaj dalej

EngLife – Atlantic Language School in Galway (day 1)

Today was our first full day in Galway. After first conversations with our new teachers and friends, we soon broke the ice We learned about Irish accents, Irish slang and usage of „Hedging” in English. „Hedging” is a way of generalising and softening the language in order to define uncertainty.  After class we had some…
Czytaj dalej

Międzynarodowe Spotkanie Projektowe (Katerini, Grecja)

7 lipca w szkole Platon w Katarini w Grecji, w ramach projektu Erasmus+ „Englife”, koordynowanego przez Fundację Luminar, koordynatorzy zespołów projektowych z Irlandii, Polski, Grecji, Serbii i Włoch, wzięli udział w drugim międzynarodowym spotkaniu pod przewodnictwem Justyny Gieżyńskiej. Podczas spotkania wybrano podejścia metodologiczne, które wykorzystane będą w pracy z wybranymi grupami w pierwszym semestrze roku…
Czytaj dalej

Warsztaty EngLife (C2)

Na początku czerwca (1-3.06.2022) spotkaliśmy się na wspólnych warsztatach w Dubiecku. Gospodarzem było LO Dubiecko. W warsztatach wzięło udział 18 członków kadry dydaktycznej naszych Partnerów, a całe warsztaty zostały zaprojektowane i przeprowadzone przez Atlantic Language. Celem C2 było wspólne omówienie i dalsze doskonalenie opracowanej metodologii przed fazą testów trwających semestr. Program warsztatów uwzględniał dwa główne…
Czytaj dalej

Działalność w zakresie uczenia się, nauczania i szkolenia (C1) w Belgradzie, Serbia

Moduł seminaryjny „Wymiana dobrych praktyk w zakresie nauczania i uczenia się języków w bardzo niestabilnych czasach” prowadzony przez Luminar Foundation, N8 i Atlantic Language. Szkolenie obejmowało: wprowadzenie pojęć kluczowych dla osiągnięcia intelektualnych rezultatów w trakcie projektu, a mianowicie: a) gotowość cyfrowa, b) aktualne trendy w nauczaniu i uczeniu się języka angielskiego w różnych kontekstach, w…
Czytaj dalej