ul. Wojciecha Żywnego 25, 02-701 Warszawa
(22) 620-25-06
sekretariat@liceumtwarda.edu.pl

DBI

Dzień Bezpiecznego Internetu w CLV LO 2023

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. W 2023 roku Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest 7 lutego.

1.     Nazwa szkolnej akcji w 2023 roku: „Bądź CLeVer w Internecie”.

2.     Data realizacji: styczeń – marzec 2023; 

                                      finał konkursu o roboczej nazwie „Jeden z CLeVerków” 10 lutego 2022

3.     Założenia:

·     inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego korzystania przez młodzież z zasobów internetowych oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu;

·     edukacja nakierowana zarówno na agresorów i ofiary cyberprzemocy, jak również na świadków zarówno tradycyjnego jak i elektronicznego nękania, tak aby reagowali na ataki wobec ofiar i nie okazywali wsparcia dla sprawców przemocy

·     uświadomienie zagrożeń oraz konsekwencji wynikających ze stosowania cyberprzemocy, hejtu etc.

·     propagowanie pozytywnego wykorzystywania Internetu.

4.     Działania:

·        przeprowadzenie lekcji profilaktyczno – wychowawczej w każdej klasie dotyczącej jednego z aspektów wymienionych w założeniach (wychowawca dobiera tematykę odpowiednio do potrzeb swojej klasy, swoje propozycje scenariuszy lekcji przekazują wychowawcom pedagog i psycholog szkolny);

·        przeprowadzenie i analiza ankiet przez zespół psychologiczno – pedagogicznych, mający na celu zdiagnozowanie sytuacji w naszej szkole dotyczącej występowania cyberprzemocy;

·        rozwieszenie na terenie szkoły haseł informacyjnych przypominających o zasadach bezpieczeństwa w sieci: „Pomyśl zanim wyślesz”, „Pomyśl zanim polubisz”, „Słowa ranią”, „Cyberprzemoc – nie stosuj, nie lajkuj, nie rozpowszechniaj” w j. polskim i angielskim) oraz okolicznościowej ściennej gazetki tematycznej.

·        Konkurs „Jeden z CLeVerków”: 

       – styczeń 2023: wyłonienie spośród uczniów klas 1-3 dziesięciu uczestników konkursu (przeprowadzenie w każdej z klas testu wiedzy z zasad bezpieczeństwa w sieci). Do finału konkursu zakwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali najwyższą liczbę poprawnych odpowiedzi (nie więcej niż jeden uczestnik z jednej klasy). Zostaną również wytypowani uczestnicy rezerwowi.

        Proponujemy następujące nagrody:

         – 1 miejsce – tablet

         – 2 miejsce – pamięć zewnętrzna

         – 3 miejsce – pendrive

        (Łączna wartość nagród ok. 1 500,00 zł. Nagrody ufundowane zostaną przez Radę Rodziców).

        Nagroda specjalna dla zwycięzcy: dwa dodatkowe nieprzygotowania do wykorzystania na wybranych przedmiotach do końca roku szkolnego 2022/23.

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. 
Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange
 
DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. 

Co roku w lutym, nasza szkoła podejmuje liczne działania, które mają służyć realizacji powyższych celów.

Jednym z nich jest udział w ogólnopolskim konkursie na najlepszą lokalną inicjatywę na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów. W roku 2020 CLV LO wygrało nagrodę główną – profesjonalny stół do piłkarzyków, który do dzisiaj umila czas naszym uczniom podczas przerw od zajęć lekcyjnych. Co roku w ramach obchodów DBI organizujemy zajęcia edukacyjne, kampanie informacyjne, kawiarenki i inne.

Zachęcamy uczniów CLV LO do zaangażowania się w organizację DBI. Czekamy również na Wasze pomysły. 

Opiekun: A. Juźwin