ul. Wojciecha Żywnego 25, 02-701 Warszawa
(22) 620-25-06
sekretariat@liceumtwarda.edu.pl

Zrównoważona konsumpcja – spotkanie 4

24 marca odbyło się czwarte spotkanie w ramach projektu „Sustainable Consumption and Human Rights”. Podczas tego spotkania omawialiśmy kolejne etapy naszych działań w ramach projektu, analizowaliśmy potencjalne problemy, które mogą pojawić się podczas ich realizacji, oraz dyskutowaliśmy o strategiach ich rozwiązania. Przeanalizowaliśmy również dotychczasowe postępy i ustaliliśmy priorytety na nadchodzące tygodnie. Zwróciliśmy szczególną uwagę na znaczenie świadomego podejścia do konsumpcji oraz promowania zrównoważonych praktyk wśród naszej szkolnej społeczności i poza nią.