ul. Wojciecha Żywnego 25, 02-701 Warszawa
(22) 620-25-06
sekretariat@liceumtwarda.edu.pl

Wolontariat na Cmentarzu Wojskowym

21 października grupa uczniów z klas 3an, 2a i 1a zaangażowała się w wolontariat na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Zapalili znicze na grobach żołnierzy Pułku AK Baszta, Zośki i Parasola poległych podczas Powstania na terenie Mokotowa. Teren naszej szkoły był pod ich kontrolą aż do 24 IX 1944, budynki obecnej Królówki aż 7-krotnie przechodziły z rąk do rąk. Ewakuacja kanałami pozostałych przy życiu powstańców zakończyła się tragicznie. Wyszli pomyłkowo z kanału na ul. Dworkowej przy posterunku żandarmerii, rozstrzelano ponad 140 żołnierzy. O ich losie opowiada światowej sławy film Andrzeja Wajdy Kanał.