ul. Wojciecha Żywnego 25, 02-701 Warszawa
(22) 620-25-06
sekretariat@liceumtwarda.edu.pl

Wizyta w Sejmie RP

Rok 2024 rozpoczynamy wizytą w Sejmie RP. 2A słuchała o historii parlamentaryzmu w Polsce, zakresie kompetencji poszczególnych organów władzy, ciekawostkach związanych z samym budynkiem. Wiemy już między innymi: kto może złożyć projekt ustawy i jak wygląda cała procedura legislacyjna, dlaczego przed erą mikrofonów laski marszałkowskie bardzo szybko się zużywały, w jakich warunkach mieszkają posłowie w domu poselskim, jakie kary czekają posłów za nieobecność na głosowaniu, kto zajmuje poszczególne miejsca w sali plenarnej.