ul. Wojciecha Żywnego 25, 02-701 Warszawa
(22) 620-25-06
sekretariat@liceumtwarda.edu.pl

Warsztaty „uczenie (d)o starości

Kiedy zaczyna się starość?

Jak wygląda dzień seniora?

Czy osoby starsze też się zakochują?

Na te i inne pytania związane z wyzwaniami okresu często zwanego „jesienią życia” oraz relacjami międzypokoleniowymi uczniowie klas trzecich starali się znaleźć odpowiedź podczas warsztatów „Uczenie (d)o starości”, które w drugiej połowie października odbyły się w naszej szkole. Spotkania z młodzieżą poprowadziła edukatorka z Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie.

Celem spotkań było zmierzenie się ze stereotypami i uprzedzeniami związanymi z funkcjonowaniem osób starszych, a także zwiększenie otwartości na komunikację międzypokoleniową. W ramach zapoznania się z perspektywą seniorów mieliśmy okazję przymierzyć „skafander starości” oraz okulary imitujące choroby oczu związane z wiekiem.

W rozmowach kuluarowych po jednym ze spotkań uczennica biorąca udział w warsztatach poleciła serię komedii kryminalnych (dostępnych także w postaci audiobooków z Arturem Barcisień w roli lektora) „Emerycka szajka” autorstwa Catharina Ingelman-Sundberg.