ul. Wojciecha Żywnego 25, 02-701 Warszawa
(22) 620-25-06
sekretariat@liceumtwarda.edu.pl

Spektakl „Bądź szczęśliwa”

Klasy 1a, 1c oraz 1e wspólnie ze szkolną pedagog oraz psychologiem szkolnym uczestniczyły w spektaklu pt. ,,Bądź szczęśliwa” prowadzonego metodą Teatru Forum w Centrum Kultury Łowicka.

Tematyka spektaklu związana jest z komunikacją w przestrzeni społecznej Internetu w środowisku młodzieży, podejmowanie zachowań ryzykownych i związanych z tym zagrożeń.

Celem Teatru Forum jest aktywizacja uczniów poprzez szukanie rozwiązań problemów społecznych i rówieśniczych. Uczniowie podczas spektaklu mają możliwość wejść w rolę fikcyjnego bohatera. Daje im to możliwość konfrontowania się z własnymi trudnościami i podjęcia prób rozwiązania sytuacji konfliktowych i ryzykownych. Spektakl Teatru Forum służy rozwojowi umiejętności społecznych uczniów oraz zmniejszeniu zasięgu zachowań ryzykownych. Przekazuje racjonalną ekspresję radzenia sobie z opresją. Forma spektaklu różni się od tradycyjnego teatru tym, że nie ma zakończenia, tylko daje możliwość dokonania zmiany i zakończenia przedstawienia poprzez interwencje w których uczestniczy uczeń – aktor. Podczas interwencji uczeń ma możliwość podjęcia decyzji samodzielnie na scenie jak też przyjrzenia się sobie i innym.