ul. Wojciecha Żywnego 25, 02-701 Warszawa
(22) 620-25-06
sekretariat@liceumtwarda.edu.pl

Ślubowanie klas pierwszych

Ślubowanie klas pierwszych jest istotnym momentem w życiu młodych uczniów, symbolizuje ich zaangażowanie, powagę i odpowiedzialność wobec swoich obowiązków szkolnych. To ceremonia, podczas której uczniowie obiecują przestrzegać zasad i reguł szkolnych, co ma na celu kształtowanie ich postawy i poczucia przynależności do szkolnej społeczności. To także okazja do integrowania się z rówieśnikami i zaznajamiania się z tradycjami szkoły.