ul. Wojciecha Żywnego 25, 02-701 Warszawa
(22) 620-25-06
sekretariat@liceumtwarda.edu.pl

Projekt – „Lekcje z ZUS”

Uczniowie klas drugich, trzecich oraz klasy 1E brali udział w projekcie edukacyjnym „Lekcje z ZUS”. Projekt jest skierowany jest do szkół ponadpodstawowych i ma informować młodzież o zasadach działania systemu ubezpieczeń społecznych, dzięki czemu młodzi ludzie będą bardziej świadomymi pracownikami lub przedsiębiorcami.

„Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

Jak co roku nasi uczniowie biorą udział w Olimpiadzie ZUS. Etap szkolny już 22 listopada.

Projekt objął honorowym patronatem Minister Edukacji i Nauki oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej.