ul. Wojciecha Żywnego 25, 02-701 Warszawa
(22) 620-25-06
sekretariat@liceumtwarda.edu.pl

Międzynarodowe Spotkanie Projektowe (Katerini, Grecja)

7 lipca w szkole Platon w Katarini w Grecji, w ramach projektu Erasmus+ „Englife”, koordynowanego przez Fundację Luminar, koordynatorzy zespołów projektowych z Irlandii, Polski, Grecji, Serbii i Włoch, wzięli udział w drugim międzynarodowym spotkaniu pod przewodnictwem Justyny Gieżyńskiej. Podczas spotkania wybrano podejścia metodologiczne, które wykorzystane będą w pracy z wybranymi grupami w pierwszym semestrze roku szkolnego 2022/2023 przy użyciu eTwinning i School Education Gateway. Są to: Project Based Learning, Problem Solving, Blended Learning, Drama Based Methodology, Collaborative Learning, Gamification, Peer Tutoring oraz Flipped Classroom.

Podczas spotkania nasi partnerzy z ITT Malafarina oraz Irish Academy Atlantic Language zaprezentowali szablony do stworzenia dwóch produktów końcowych mających na celu zintegrowanie wybranej perspektywy metodologicznej z efektywnymi narzędziami i zasobami cyfrowymi. Metoda wybrana przez CLV LO to metoda projektu.