ul. Wojciecha Żywnego 25, 02-701 Warszawa
(22) 620-25-06
sekretariat@liceumtwarda.edu.pl

Finał Memoriał Urszuli Marciniak 2024

Termin:

Finał odbędzie się w sobotę 23 III 2024 w godzinach 10 – 15.

Miejsce:

CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie

ul. Żywnego 25, Warszawa (koło Królikarni)

W dniu finału będzie czynna kawiarenka przygotowana przez Radę Rodziców CLV LO.

SALE, w których uczestnicy piszą konkurs zostaną ogłoszone na tydzień przed zawodami. Na miejscu będą wolontariusze, którzy pomogą w odnalezieniu sal uczestnikom.

przebieg finału

 • 10:00 – 10:45 – I runda finałowa (sale grup)
 • 11:00 – 11:45 – II runda finałowa (sale grup)
 • 12:00 – 12:45 – III runda finałowa (sale grup)
 • 13:00-13:45 – wykład popularnonaukowy
 • 14:00-14:45 – Wielki Finał (sala grup)
 • 15:00 – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród (łącznik na pierwszym piętrze)

zasady organizacyjne finału

 • Należy przyjść do wyznaczonej sali z ok 10-minutowym wyprzedzeniem. W razie potrzeby przygotowane będą prowizoryczne pomieszczenia na szatnie.
 • W salach zawodnicy zajmują miejsca wg wskazań organizatorów.
 • Nauczycieli zapraszamy do sali 104, do pomocy przy sprawdzaniu prac.
 • Inne osoby towarzyszące prosimy o pozostanie na parterze, gdzie nie ma sal konkursowych. Prosimy o nietłoczenie się pod salami, gdzie znajdują się zawodnicy.
 • Podczas konkursu nie trzeba rozwiązać wszystkich zadań w rundzie. Należy zacząć od tych, które się zna i lubi. Za każdy poprawnie zakodowany symbol A-D otrzymuje się 1 pkt. Dodatkowo za poprawnie zakodowane wszystkie cztery symbole z jednego zadania otrzymuje się 2-punktowy bonus, więc za każde zadanie można zdobyć 6 pkt.
 • O kwalifikacji do finału decyduje suma punktów z trzech rund eliminacyjnych. Lista osób zakwalifikowanych do Wielkiego Finału zostanie odczytana bezpośrednio po wykładzie na łączniku na pierwszym piętrze. Osoby wymienione przechodzą do sal zgodnie z informacją organizatora.
 • Uczestnicy Wielkiego Finału otrzymują dyplomy Wielkich Finalistów oraz upominki, a laureaci Memoriału także nagrody rzeczowe.