ul. Wojciecha Żywnego 25, 02-701 Warszawa
(22) 620-25-06
sekretariat@liceumtwarda.edu.pl

78. rocznica Powstania Warszawskiego – Mokotów pamięta

We wtorek 27 września delegacja naszego liceum wzięła udział w uroczystości upamiętniającej powstańcze walki w dzielnicy.

Uhonorowanie pamięci o Powstaniu Warszawskim i II wojnie światowej to nasz obowiązek – w końcu jesteśmy szkołą pod patronatem Bohaterek Powstania Warszawskiego.

Najważniejsze lekcje odbywają się poza szkolnymi klasami. Przedstawiciele klasy 1A pod opieką Pani Dyrektor Anny Grabek mogli uczyć się, czym są honor, godność i patriotyzm.

Tylko edukując o II wojnie światowej możemy nauczyć nowego pokolenia hasła: Nigdy więcej wojny.