ul. Wojciecha Żywnego 25, 02-701 Warszawa
(22) 620-25-06
sekretariat@liceumtwarda.edu.pl

Warsztaty EngLife (C2)

Na początku czerwca (1-3.06.2022) spotkaliśmy się na wspólnych warsztatach w Dubiecku. Gospodarzem było LO Dubiecko.

W warsztatach wzięło udział 18 członków kadry dydaktycznej naszych Partnerów, a całe warsztaty zostały zaprojektowane i przeprowadzone przez Atlantic Language. Celem C2 było wspólne omówienie i dalsze doskonalenie opracowanej metodologii przed fazą testów trwających semestr. Program warsztatów uwzględniał dwa główne czynniki – doświadczenie uczestników jako praktyków nauczania oraz ich umiejętność wykorzystywania zasobów cyfrowych jako systemowego rozwiązania nauczania i uczenia się.