ul. Wojciecha Żywnego 25, 02-701 Warszawa
(22) 620-25-06
sekretariat@liceumtwarda.edu.pl

Stypendia

Dziewczyny w grze!

Program stypendialno-mentoringowy.

https://dziewczynywgrze.pl/

Zgłoś projekt i zdobądź stypendium artystyczne!

Debiutanci i osoby z twórczym dorobkiem mogą starać się o stypendium artystyczne m. st. Warszawy na 2023 rok. Nabór rozpocznie się w 1 sierpnia i potrwa do 15 września, a do podziału są prawie dwa miliony złotych.

https://um.warszawa.pl/-/zglos-projekt-i-zdobadz-stypendium-artystyczne-

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO udzielane są od 2008 roku i pełnią dziś szczególną, uzupełniającą państwowy system stypendialny, rolę samorządowego projektu.
Mogą je otrzymać uzdolnieni uczniowie i uczennice szkół ponadpodstawowych dla młodzieży, pobierający naukę na terenie m.st. Warszawy. Celem niniejszych stypendiów jest nagradzanie również tych uczniów, którzy mają ugruntowane pasje i wyjątkowe często osiągnięcia, ale ukierunkowane na wybraną dziedzinę wiedzy, co może utrudniać zdobycie wysokiej średniej ocen ze wszystkich przedmiotów nauczania.
Wnioski przyjmowane są każdego roku, od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach do 31 sierpnia.

https://edukacja.um.warszawa.pl/m-st-warszawa-stypendia-sapere-auso