ul. Wojciecha Żywnego 25, 02-701 Warszawa
(22) 620-25-06
sekretariat@liceumtwarda.edu.pl

Projekt „Nastolatek w samorządzie”

W piątek 14.01.2022 wszystkie klasy pierwsze brały udział w warsztatach w ramach projektu „Nastolatek w samorządzie”, realizowanego przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o samorządzie terytorialnym i społeczeństwie obywatelskim oraz zachęcanie młodych ludzi do podejmowania aktywności lokalnej w swoim środowisku. Uczniowie podczas warsztatów dowiadywali się między innymi jak diagnozować swoje najbliższe otoczenie (dostrzegać jego mocne i słabe strony) oraz jak nawiązywać współpracę z podmiotami lokalnego życia społecznego.