ul. Wojciecha Żywnego 25, 02-701 Warszawa
(22) 620-25-06
sekretariat@liceumtwarda.edu.pl

Projekt  EngLife

Nasze liceum od ponad roku jest jednym z partnerów projektu  EngLife i wspólnie z nauczycielami z Irlandii, Włoch, Serbii i Grecji szukamy ciekawych rozwiązań w nauce języków obcych oraz zastosowaniu i wykorzystaniu technologii jako systemu nauczania i uczenia się, który odpowiada na zmiany w społeczeństwie związane z postępem technologicznym i dramatycznie zmieniającymi się potrzebami uczniów. 

W dniach 20-22.04.2023 prof. Anna Grabek oraz prof. Aneta Juzwin uczestniczyły w międzynarodowym wyjeździe szkoleniowym, które odbyło się w Soverato (Włochy). Celem spotkania było  promowanie metodologii EngLife oraz podsumowanie pobytu uczniów z naszej szkoły oraz szkół partnerskich w prestiżowej szkole językowej w Irlandii.

Wydarzenie podzielone było na dwie części: konferencję oraz warsztaty metodyczne. Jednym z prelegentów była prof. Juźwin, która podzieliła sie dobrymi praktykami w zakresie efektywnego nauczania języków obcych.  

Dyrektor Anna Grabek miała okazje spotkać sie z dyrektorem ITT Malafarina oraz z przedstawicielem organu nadzorującego.  

15 czerwca 2023  będziemy gospodarzami konferencji podsumowującej ten projekt.