ul. Wojciecha Żywnego 25, 02-701 Warszawa
(22) 620-25-06
sekretariat@liceumtwarda.edu.pl

Olimpiady i Konkursy

Olimpiady 2022/2023

Terminarz poszczególnych etapów Olimpiad w roku szkolnym 2022/2023

Olimpiady przedmiotowe, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zzh ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481), są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 

Konkursy 2022/2023

Konkurs „Moje podwórko jest w Europie”

Polska Agencja Prasowa zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Moje podwórko jest w Europie”, w którym młodzi ludzie będą mogli pokazać, jak fundusze europejskie wpływają na ich lokalne otoczenie. Do wygrania warsztaty modelowania oraz druku 3D.

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży. Zadaniem uczestników jest przygotowanie filmu (którego długość nie przekroczy 10 minut), zdjęcia lub galerii zdjęć opatrzonych komentarzem. Prace powinny dotyczyć tego, jak fundusze europejskie wpływają na codzienne życie Polaków i rozwój ich lokalnego otoczenia.

Konkurs przeznaczony jest dla zespołów, których skład nie może być większy niż 30 osób. Trzem najlepszym zespołom pięcioosobowe jury przyzna nagrody.

Nagrodą są warsztaty z modelowania i druku 3D. Warsztat łączy edukację technologiczną i STEAM z zaangażowaniem w aranżacje przestrzeni wspólnych (np. szkolnej klasy). Uczestnicy poznają podstawy modelowania i druku 3D oraz obsługi drukarek 3D. Podczas warsztatów uczestnicy zaprojektują własne doniczki do kwiatów (nawiązujące do architektury miasta, historii szkoły, zainteresowań uczestników lub innych elementów lokalnej tożsamości). Jedna z doniczek zostanie wydrukowana w prototypowej formie na drukarce 3D oraz przesłana uczestnikom.

Prace konkursowe można nadsyłać do 5 marca 2023 r. W przypadku prac nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, o ile prace wpłyną do organizatora do 6 marca 2023 r. do północy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 marca 2023 r.

Więcej informacji:

https://samorzad.pap.pl/kategoria/fundusze-europejskie-w-regionach/startuje-konkurs-moje-podworko-jest-w-europie

I know America!

Fundacja Wspomagania Wsi i Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych i Amerykańską Izbą Handlową zapraszają uczniów szkół średnich w wieku 14-19 lat do wzięcia udziału w konkursie „I Know America”. To już 20. edycja naszego konkursu.

Do wygrania atrakcyjne nagrody:

  • 3 indeksy na studia pierwszego stopnia w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
  • wakacyjny staż w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Warszawie. Stażysta dostanie też nagrodę pieniężną na dofinansowanie kosztów utrzymania w Warszawie.
  • Co roku grupa finalistów przyjeżdża na 3 dni do Warszawy i bierze udział w spotkaniu z dyplomatami z Ambasady USA oraz w wydarzeniach kulturalnych

 Uczestnicy konkursu „I Know America” sprawdzą swoją wiedzę w trzech etapach. Pierwszy to test jednokrotnego wyboru, drugi to esej na jeden z kilkunastu tematów. Autorzy najlepszych tekstów spotkają się w trzecim etapie, który odbędzie się w Warszawie lub online. Finaliści będą uczestniczyć w rozmowach kwalifikacyjnych z komisją złożoną z przedstawicieli Ośrodka Studiów Amerykańskich UW, Ambasady Stanów Zjednoczonych i Fundacji Wspomagania Wsi.

Rejestracja uczestników odbywa się na stronie konkursu – www.knowamerica.pl – do 31 października 2021 r. 

Wszelkie niezbędne informacje, regulamin oraz harmonogram konkursu dostępne są na stronie: www.knowamerica.pl

Konkurs języka niemieckiego Deutschfreund.

Organizatorem XX edycji konkursu DEUTSCHFREUND jest firma edukacyjna Łowcy Talentów – JERSZ.

Konkurs przeznaczony jest m. in. dla uczniów szkół ponadpodstawowych z podziałem na kategorie wiekowe. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych konkurs jest testem wielokrotnego wyboru.

Zawody mają miejsce tylko raz – 16.11.2022 r. w godz. 13:00 – 14:00

Konkurs jest przedsięwzięciem samofinansującym się. Zebrane fundusze organizator przeznacza na nagrody i techniczną obsługę konkursu. W związku z tym uczeń deklarujący udział w konkursie wpłaca wpisowe w wysokości 14 zł. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, nagród i jego regulamin można znaleźć na stronie www.jersz.pl.

Udział w konkursie ułatwia uczestnikom osiąganie lepszych wyników w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej. Tak więc zachęcamy Was serdecznie do wzięcia w nim udziału.

Zgłoszenia przyjmuje p. B. Kowalska do 28.10.2022 r.

Dla uczniów szkół średnich

Konkurs plastyczny: „Powiedz 'tak’ zdrowemu życiu”

Drodzy!

W tym jesiennym miesiącu mamy wspaniałe wieści dla uczniów o artystycznych duszach.

Czy chciałabyś/chciałbyś wziąć udział w organizowanym przez nas Konkursie Plastycznym pod tytułem „Powiedz 'tak’ zdrowemu życiu”? Nasz temat to zdrowy styl życia. Co powiecie na to, by zwiększyć świadomość na temat zdrowego stylu życia przy pomocy Waszych rysunków? Przeciwko tak szkodliwym i niszczycielskim nawykom jak palenie, alkohol, narkotyki, niezdrowa dieta, czy uzależnienie od technologii? Czekamy z niecierpliwością, by zobaczyć owoce Waszych talentów…

Czy myślicie, że nasz Konkurs ogranicza się tylko do dobrej zabawy? Oczywiście, nagrodzimy prace 3 wybranych artystów!

Jeśli chcesz otrzymać jedną z nagród, na co czekasz? Nie możemy się doczekać, by zobaczyć wyjątkowe prace młodych ludzi, którzy posiadają artystyczne zacięcie, są pełni fascynacji i gotowi, by podjąć to wyzwanie.

Termin: 24/10/2022

Miejsce składania prac: ul. Chmielna 26/22 Warszawa, III klatka, domofon 322, piętro V, Dunaj Instytut Dialogu

rejestracja: https://forms.gle/QkmLhiQkzHMHAYfw9

Warunki uczestnictwa:

– Uczestnik powinien być w wieku 14-18 lat.

– Nadesłana praca nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana.

– Praca powinna być dostarczona bezpośrednio do Fundacji Dunaj Instytut Dialogu do 14. października włącznie.

– Praca nie zostanie zwrócona uczestnikowi niezależnie od tego, czy będzie ona nagrodzona. Ponadto wszelkie przywileje związane z pracą będą należały do naszej instytucji od momentu złożenia pracy.

– Praca powinna być namalowana na arkuszu o formacie A3.

– Na odwrocie pracy należy napisać imię i nazwisko oraz nazwę szkoły uczestnika/uczestniczki.

Nagrody:

1. miejsce: 300 zł

2. miejsce: 200 zł

3. miejsce: 100 zł