ul. Wojciecha Żywnego 25, 02-701 Warszawa
(22) 620-25-06
sekretariat@liceumtwarda.edu.pl

MARATON PISANIA LISTÓW AMNESTY INTERNATIONAL!

W grudniu w naszej szkole przeprowadzony został MARATON PISANIA LISTÓW AMNESTY INTERNATIONAL!

Akcja przeprowadzona została z inicjatywy szkolnego wolontariatu Nieobojętni z Żywnego 💪🏻

Maraton pisania listów to akcja zapoczątkowana 20 lat temu przez Amnesty International – międzynarodową organizację walczącą o prawa człowieka. Obecnie jest to największe na świecie wydarzenie dotyczące praw humanitarnych. W 2021 roku w ramach tej akcji powstało 4,7 mln listów, tweetów, podpisów pod petycjami itp.

Dzięki Maratonowi udało się pomóc już 100 osobom, uwalniając je od tortur, nękania czy niesprawiedliwego pozbawienia wolności! Jest to realna pomoc dla tych, którzy zostali skazani niezgodnie z międzynarodowymi konwencjami dotyczącymi praw człowieka.

W tegorocznej edycji Maratonu skupiono się na pomocy osobom, które doświadczyły ataków z powodu pokojowego aktywizmu, poglądów lub swojej tożsamości. Dzięki napisanym listom, osoby te otrzymają indywidualne wyrazy solidarności od ludzi z całego świata.

Uczniom i uczennicom z klas 3a, 1a i 1e udało się wspólnie napisać 76 listów, które następnie zostały wysłane do odpowiednich ambasad.