ul. Wojciecha Żywnego 25, 02-701 Warszawa
(22) 620-25-06
sekretariat@liceumtwarda.edu.pl

FLEX Abroad

CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w ramach współpracy z American Councils for International Education po raz pierwszy bierze udział w programie FLEX Abroad. 

Czym jest FLEX Abroad?  

FLEX Abroad to program wymiany kulturowej finansowany przez Departament Stanu USA. Mogą w nim wziąć udział polskie rodziny oraz uczniowie i uczennice z USA. Przez jeden rok szkolny amerykańska młodzież chodzi do warszawskich liceów i mieszka u rodzin goszczących. Dzięki temu poznaje tradycje i kulturę polską oraz dzieli się wiedzą na temat kultury swojego kraju.  

Kim są uczestnicy i uczestniczki FLEX Abroad? 

To młodzież amerykańska w wieku od 15 do 19 lat. Na co dzień są uczniami i uczennicami liceów w USA. Niektórzy zakończyli naukę w szkole średniej i są na tzw. “gap year”. Jest to roczna przerwa w nauce formalnej, która pozwala na zdobycie cennego doświadczenia w środowisku międzynarodowym. Uczestnicy i uczestniczki programu FLEX Abroad to osoby otwarte na poznawanie nowych kultur, kreatywne i zaangażowane w działalność na rzecz społeczności lokalnej. 

Kim są rodziny goszczące?

To rodziny, u których przez jeden rok szkolny mieszkają uczestnicy i uczestniczki programu FLEX Abroad z USA. Podczas wymiany kulturowej amerykańska młodzież staje się częścią polskiej rodziny, uczestniczy w jej życiu codziennym i kulturalnym. Rodziną goszczącą może zostać każdy, kto spełnia określone warunki.   

Dlaczego warto zostać rodziną goszczącą? 

Wymiana kulturowa niesie ze sobą szereg korzyści dla całej rodziny. Jest to również wartościowe doświadczenie i niezapomniana przygoda. Stając się rodziną goszczącą zyskujesz: 

–        Rozwój kompetencji międzykulturowych; 

–        Bezpośredni kontakt z przedstawicielami kultury amerykańskiej; 

–        Rozwój kompetencji językowych; 

–        Wiedzę na temat historii i kultury USA;

–        Szansę na zbudowanie trwałych relacji w środowisku międzynarodowym; 

–        Możliwość zaprezentowania kultury i historii Polski; 

–        Szkolenia i udział w wydarzeniach organizowanych przez American Councils; 

–        Nowe przyjaźnie i niesamowitą przygodę! 

Rodziny biorące udział w programie FLEX Abroad otrzymują wsparcie od American Councils. Przed przyjazdem uczestników i uczestniczek rodziny biorą udział w szkoleniu przygotowującym do swojej nowej roli. 

Jak aplikować?

Aby stań się rodziną goszczącą należy wypełnić Aplikację: Microsoft Forms

Szczegóły na temat programu FLEX Abroad i działalności American Councils są dostępne na stronie: https://poland.americancouncils.org/flex-abroad-polish

Kontakt w sprawie udziału w programie FLEX Abroad: +48 577 353 515; akania@americancouncils.org

Serdecznie zapraszamy!