ul. Wojciecha Żywnego 25, 02-701 Warszawa
(22) 620-25-06
sekretariat@liceumtwarda.edu.pl

Działalność w zakresie uczenia się, nauczania i szkolenia (C1) w Belgradzie, Serbia

Moduł seminaryjny „Wymiana dobrych praktyk w zakresie nauczania i uczenia się języków w bardzo niestabilnych czasach” prowadzony przez Luminar Foundation, N8 i Atlantic Language.

Szkolenie obejmowało: wprowadzenie pojęć kluczowych dla osiągnięcia intelektualnych rezultatów w trakcie projektu, a mianowicie: a) gotowość cyfrowa, b) aktualne trendy w nauczaniu i uczeniu się języka angielskiego w różnych kontekstach, w tym nauczanie zdalne; c) aktualne technologie w edukacji, w tym w nauce języków obcych oraz d) kompetencje uczestników w zakresie wykorzystania tych pojęć zarówno na rzecz projektu, jak i we własnej praktyce dydaktycznej.